(Binnenvaart-) Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 1939

Taxatie Cie 484Naast de voor de hand liggende bronnen zoals de scheepsmetingen en het Kadaster zijn er hier en daar ook nog archieven bewaard waar mogelijk gegevens uit het scheepsleven in te vinden zijn.

In het Nationaal Archief in Den Haag liggen de schadedossiers van meer dan 1700 schepen uit het archief van de Taxatie-Commissie (Binnenvaart-) Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 1939. Dit beslaat de periode 1939-1955 met heel veel schadegevallen uit de Tweede Wereldoorlog.

Is uw schip ooit gezonken in de Tweede Wereldoorlog, dan is de kans groot dat er een schadedossier is. De lijst met zaaknummer, de naam c.q. type van het schip en de eigenaar of reder is hier te downloaden (PDF 156 kB). De dossiers zijn nog niet gedigitaliseerd dus daarvoor moet u naar Den Haag.

Het archief is te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag:
Archiefinventaris nr. 2.16.55 Taxatiecie. Binnenvaart
Archiefbloknummer:  W26540
Omvang: 4,20 meter; 35 inventarisnummers.

Het archief bestaat volledig uit schadedossiers. Deze zijn oplopend genummerd in volgorde van het in behandeling nemen van een zaak door de commissie. De inventaris bevat een specificatie per dossier, waarin dossiernummer, naam c.q. type van het schip en naam van de eigenaar zijn vermeld. Uit de serie ontbreken de nummers 700 tot en met 750. Vermoedelijk ontbreekt er nog meer uit het archief. Zo zijn er geen notulen van de vergaderingen van de commissie aangetroffen. Een toegang op de serie werd evenmin aangetroffen.

Het archief is volledig openbaar.

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Taxatiecommissie Binnenvaart, Zeevaart en Luchtvaart Verzekeringswet, 1939-1962, nummer toegang 2.16.55, inventarisnummer …

VERKORT:
NL-HaNA, Taxatiecie. Binnenvaart, 2.16.55, inv.nr. …

De Taxatie-commissie (Binnenvaart) Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 1939 werd in 1939 ingesteld door het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. De commissie had tot taak adviezen te verstrekken over de afschrijvingsnormen en conjunctuurtoeslagen op de bouwkosten van binnenvaartschepen die als ‘totaal verloren’ werden beschouwd. De commissie werd per 1 mei 1962 opgeheven.