Categorie archief: Onderzoek

Resultaten van scheepshistorisch onderzoek en generieke gegevensverzamelingen

Financiering van varende woonschepen

In 2016 en 2018 hebben de twee banken die hypotheken verstrekten voor varende woonschepen, respectievelijk ING en de Rabobank, deze financiering beëindigd.
Ik heb onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een varend woonschip te financieren naast de nog wel bestaande hypotheek van de Rabobank (die je echter verbiedt om te varen).
Daarbij kijk ik naar het verleden om inspiratie op te doen voor het heden en de toekomst.

In het eerste hoofdstuk beschrijf ik hoe schepen in het verleden werden gefinancierd. Op basis van de voorbeelden uit het verleden heb ik onderzocht hoe het nu en in de toekomst zou kunnen (tweede hoofdstuk). Let speciaal op het derde hoofdstuk, dat respectievelijk het begrip ‘eigen woning’ en de rol van de notaris belicht.
De algemene conclusie is, dat er meer mogelijk is dan je te onderwerpen aan de regels van de Rabobank of af te zien van een varend woonschip. Zo kan het varend erfgoed toch behouden blijven en kunnen jongere generaties een historisch schip kopen. In de bijlagen bespreek ik een groot aantal voorbeelden van financieringen uit het verleden en geef ik een historisch overzicht van scheepshypotheekbanken, een speciaal en Nederlands fenomeen.

De volledige notitie kun je HIER downloaden (pdf, 1,2 MB). De notitie is beveiligd met een wachtwoord. Na overmaking van € 1,- op rekening NL47 SNSB 0913 8582 34 t.n.v. G.L. Snijder onder vermelding van je mailadres ontvang je per mail het wachtwoord om het pdf bestand te openen. Inmiddels is de notitie bijgewerkt met nieuwe informatie (Versie 2) met het zelfde wachtwoord.

Lutgerdina

De geschiedenis-zonder-begin van de Lutgerdina

SailWise (statutaire naam Stichting Watersport Gehandicapten Nederland)[1] gaat uit van de filosofie dat watersport en actieve vakanties op het water een ideaal middel zijn om bij te dragen aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen met een handicap en/of chronische ziekte. De stichting heeft een aantal schepen waaronder de Lutgerdina, een tweemast klipper. Lees verder Lutgerdina

Versie 14 van LSD

De database met scheepsmetingen is weer bijgewerkt. Vanaf nu staat LSD versie 14 online met correcties, aanvullingen en literatuurreferenties.

In het gebruik van de database komen fouten en foutjes naar voren. Daarnaast geven sommige gebruikers aanvullingen door.

Pieter Klein van de Binnenvaarttaal stuit bijvoorbeeld regelmatig op rare werfnamen. Zo viel hem onlangs de werfnaam Van Wieringen in Nijmegen op. Dit moet zijn de werf De Ooij (van de Ooijpolder bij Nijmegen) van H.T. Wiegerink en Co.

In de Lodderindex* van de oude exemplaren van De Schuttevaer (in dit geval 1896 tot 1910) komt de werf voor en wordt een aantal gebouwde schepen genoemd. Die worden dan weer in de liggers gevonden en waar die ontbreekt kan de werfnaam ingevuld worden.

Sommigen afstammelingen van schippers zoeken hun familiegeschiedenis uit; verschillende generaties schippers met een eigen schip. Zo kunnen voornamen aangevuld worden en wanneer de schipper heeft geleefd. Soms vind je ook een verklaring voor de scheepsnaam: vernoeming naar de schipperse komt regelmatig voor. Kijk bijvoorbeeld naar de Elisabeth (meting D2110N) van B. Eikelenstam uit Asperen. Dat is Bart Eikelenstam (1860-1939) die getrouwd is met Elisabeth Fokkes Bakker (1864-1946). (N.B. de meerderheid van de familie gebruikt trouwens de achternaam IJkelenstam.)

Gebruik van de database is zonder beperkingen. Het enige is dat u bij gebruik van de gegevens een referentie naar de database maakt: “Gegevens ontleend aan de database Liggers ScheepsmetingsDienst LSD”.

Voor vragen, aanvullingen of opmerkingen neem contact op met MIJ.

* De Lodder index is een index gemaakt door J.W. Lodder van de Schuttevaer jaargangen 8 t/m 31 (1896 – 1920) met o.a. een ingang op scheepswerf. Via deze index zijn de oude Schuttevaer kranten op microfiche in te zien. Een exemplaar van index en microfiches bevindt zich in elk geval in het Maritiem Museum Rotterdam en het Scheepvaartmuseum Amsterdam. In de nabije toekomst zullen oude exemplaren van de Schuttevaer te vinden zijn op de website van de Koninklijke Bibliotheek met oude kranten.

Wie is wie in erfgoedland

varend erfgoed spelers2016

Deze publicatie bevat en overzicht van de verschillende organisaties op (mobiel) erfgoedgebied en wat termen. De informatie komt merendeels direct van de websites van de betrokken organisaties. Sommige organisaties zijn inmiddels al weer opgeheven, er zijn sinds de eerste versie van 2012 nieuwe opgericht en andere hebben een andere doelstelling. Waar erg veel onduidelijkheid was is navraag gedaan, soms met succes. Hier en daar het ik wat commentaar toegevoegd. Het document is HIER te downloaden in pdf format (500 kb).