Versie 14 van LSD

De database met scheepsmetingen is weer bijgewerkt. Vanaf nu staat LSD versie 14 online met correcties, aanvullingen en literatuurreferenties.

In het gebruik van de database komen fouten en foutjes naar voren. Daarnaast geven sommige gebruikers aanvullingen door.

Pieter Klein van de Binnenvaarttaal stuit bijvoorbeeld regelmatig op rare werfnamen. Zo viel hem onlangs de werfnaam Van Wieringen in Nijmegen op. Dit moet zijn de werf De Ooij (van de Ooijpolder bij Nijmegen) van H.T. Wiegerink en Co.

In de Lodderindex* van de oude exemplaren van De Schuttevaer (in dit geval 1896 tot 1910) komt de werf voor en wordt een aantal gebouwde schepen genoemd. Die worden dan weer in de liggers gevonden en waar die ontbreekt kan de werfnaam ingevuld worden.

Sommigen afstammelingen van schippers zoeken hun familiegeschiedenis uit; verschillende generaties schippers met een eigen schip. Zo kunnen voornamen aangevuld worden en wanneer de schipper heeft geleefd. Soms vind je ook een verklaring voor de scheepsnaam: vernoeming naar de schipperse komt regelmatig voor. Kijk bijvoorbeeld naar de Elisabeth (meting D2110N) van B. Eikelenstam uit Asperen. Dat is Bart Eikelenstam (1860-1939) die getrouwd is met Elisabeth Fokkes Bakker (1864-1946). (N.B. de meerderheid van de familie gebruikt trouwens de achternaam IJkelenstam.)

Gebruik van de database is zonder beperkingen. Het enige is dat u bij gebruik van de gegevens een referentie naar de database maakt: “Gegevens ontleend aan de database Liggers ScheepsmetingsDienst LSD”.

Voor vragen, aanvullingen of opmerkingen neem contact op met MIJ.

* De Lodder index is een index gemaakt door J.W. Lodder van de Schuttevaer jaargangen 8 t/m 31 (1896 – 1920) met o.a. een ingang op scheepswerf. Via deze index zijn de oude Schuttevaer kranten op microfiche in te zien. Een exemplaar van index en microfiches bevindt zich in elk geval in het Maritiem Museum Rotterdam en het Scheepvaartmuseum Amsterdam. In de nabije toekomst zullen oude exemplaren van de Schuttevaer te vinden zijn op de website van de Koninklijke Bibliotheek met oude kranten.