Eigendomsgeschiedenis

De Aeolus, ex-Eensgezindheid, ex-Albertha als varend woonschip (Dordtse Kil 2006). Foto Theo Hoogmoed.
De Aeolus, ex-Eensgezindheid, ex-Albertha als varend woonschip (Dordtse Kil 2006). Foto Theo Hoogmoed.

Anne Jans Wisman geeft de werf van de Gebroeders de Boer in Lemmer op 25 augustus 1902 de opdracht voor de bouw van een tjalkje van 66 voet. Een van de gebroeders De Boer schrijft in een schrift op een half blaadje de specificaties en de kostprijs van het schip.
De Albertha wordt op 29 augustus 1903 gemeten in Sneek door de scheepsmeters van het district Sneek van de Scheepsmetingsdienst. De tjalk is 18,77 meter lang, 4,04 meter breed met een laadvermogen van 48,505 ton. Eigenaar is dan Andries Wisman (geboren 1877) de zoon van Anne Jans Wisman (1834-1920) en Albertje (Albertha) Bonnes Postma (1843-1937), wat direct de naam van het schip verklaart. Andries is een van de 15 kinderen van het echtpaar. Hij heeft een grindhandel in Heerenveen.
In 1918 verkoopt Andries de Albertha aan Willem Toering uit Lemmer, die de naam in Eensgezindheid verandert. De Toerings zijn Zuiderzeevissers en als het minder wordt in de visserij kopen zij de tjalk om bij te verdienen. Hun zetschippers staan vermeld in de ligger van de Scheepsmetingsdienst, in potlood en moeilijk leesbaar: Schipper T.S. Staetsma uit Joure en schipper J. Schokker van Berghem.
Op 1 oktober 1924 verkopen de Toerings het schip aan Jan Wiebes Wierda (1878-1967), schipper uit Wolvega. Het jaar daarop, op 11 december 1925, schrijft hij het schip in bij het Kadaster in Heerenveen onder nummer 490 Heerenv 1925. Op het schip is daarvan niets meer terug te vinden. Het volgende brandmerk 12 B Heerenv 1930 staat nog wel in het potdeksel gehakt, rechts op de kont van het schip. Maar tegen die tijd is het schip al weer van eigenaar gewisseld en komt het in handen van Marten de Jong (1901-1974), schipper uit Nijehaske. Jan Wiebes Wierda geeft het schipperen namelijk op en wordt melkboer in Wolvega.
Het spoor van De Jong is mager, maar we vinden hem terug in de boekjes met deelgenoten van de Friesche Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van Schepen, gevestigd in Heerenveen.

M. de Jong als deelgenoot nummer 1889 ingeschreven bij de Friesche Onderlinge Verzekering van Schepen met een waarde voor het schip van f 2000,-. Collectie Fries Scheepvaart Museum.
M. de Jong als deelgenoot nummer 1889 ingeschreven bij de Friesche Onderlinge Verzekering van Schepen met een waarde voor het schip van f 2000,-. Collectie Fries Scheepvaart Museum.

Marten koopt het schip op 24 oktober 1930 en laat het schip verlengen met ongeveer 2,5 meter tot de gemeten lengte van 21,15 meter wat een laadvermogen oplevert van 60,406 ton (meting Mp354N, geregistreerd in Meppel). In 1934 wordt hij deelgenoot van de verzekeringsmaatschappij en schrijft de directeur Mr. E.H.Ph. Boschloo hem met de hand bij in zijn eigen boekje met deelgenoten. In het jaar daarop staat de Eensgezindheid netjes in de gedrukte lijst.

Het brandmerk uit 1930 op het achterschip in het potdeksel ingehakt. Foto George Snijder
Het brandmerk uit 1930 op het achterschip in het potdeksel ingehakt. Foto George Snijder.

Marten de Jong vaart het schip zonder motor tot 1950. Dan laat hij zich als deelgenoot uitschrijven bij de verzekeringsmaatschappij en wordt het schip uit de vaart genomen, ontmanteld en verbouwd tot woonark om, naar het schijnt, tenslotte dienst te doen bij het bunkerstation aan het Amsterdam-Rijn kanaal. Het komt in Dordrecht terecht, naar verluidt teruggehaald uit Maastricht waar een medewerker van het bunkerstation het naar toe had ‘ontvoerd’. De broers Vreeken doen er een bod op, maar zien toch af van het aanpakken van dit project. Ze verkopen de woonark in 1991 door aan A.F. Jenner uit Breukelen, die het verbouwt tot zeilend recreatieschip. In 1995 koopt Jeroen Woning het schip, bouwt het af en timmert het in om te bewonen. Uiteindelijk kopen wij (George Snijder en Suzanna Markusse) het schip als varende woning. Jeroen heeft het schip dan al herdoopt in Aeolus.

Terug naar boven

Scheepsmeting S448N, de eerste meting uit 1903 (linker pagina). Collectie Maritiem Museum Rotterdam.
Scheepsmeting S448N, de eerste meting uit 1903 (linker pagina). Collectie Maritiem Museum Rotterdam.
Scheepsmeting S448N, de eerste meting uit 1903 (rechter pagina). Collectie Maritiem Museum Rotterdam.
Scheepsmeting S448N, de eerste meting uit 1903 (rechter pagina). Collectie Maritiem Museum Rotterdam.