Referenties

Met dank aan Francis de Beer en Jeroen Woning, mw. Bloemhof (Tresoar), Frits Jansen, Pieter Klein, Theo Leeuwenburgh, Jeanette Tichgelaar (Fries Scheepvaartmuseum Sneek), Jaap Vreeken en Fred Wisman.

Websites
http://hendrikswierda.tiscaliweb.nl
www.graftombe.nl
www.flevolandbovenwater.nl/dcf/nagele/ngl04.htm
www.skutsjehistorie.nl
www.wiewaswie.nlwww.genlias.nl
www.maritiemdigitaal.nl
http://nieuwlanderfgoed.blogspot.nl
www.maritiemdigitaal.nl
www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/index.php
www.volkstelling.nl

Archieven
Fries Scheepvaartmuseum Sneek, Archief scheepswerf Gebroeders De Boer, Lemmer, Inventaris no. 1 t/m 49.

Fries Scheepvaartmuseum Sneek, Archief Wed. S.J. de Vries, Lemmer/Amsterdam.

Kadaster Heerenveen: dagregister deel 16 nummer 17; 16 december 1925 (brandmerk 490 Heerenv 1925, eigenaar Jan Wiebes Wierda)

Kadaster Heerenveen: dagregister deel 1 nummer 22; 20 oktober 1930 (brandmerk 12 B Heerenv 1930 ingebeiteld 31/10/1930, eigenaar Marten de Jong)

Ligger Scheepsmetingsdienst districten Meppel en Sneek, Maritiem Museum Rotterdam inventaris H1971 en H2007 resp.

Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) Archieftoegang 93-13 Zeilmakerij fa. M.F. de Vries te Lemmer inventarisnummer nummer 5 Snij- of bestekboek van F.M. de Vries voor nieuwe schepen, 1901-1917.

Literatuur
Dorleijn, P. (1996) Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee deel V, Publikaties van het Sociaal historisch centrum voor Flevoland, Uitgeverij Van Wijnen, Franeker

Hart, Joop (2006) De Mastmaakster Kleine geschiedenis van een Friese familieonderneming (in pdf te downloaden van internet)

Hendriks, A. (1978) De plaats van Lemmer in de Friese scheepvaart en scheepsbouw van 1600 tot 1950, in Dagblad van het Noorden, 2 nov. 1978

Hos, Kees (2008) Zeilen maken van katoen- of vlasdoek, Uitgeverij Westerland/Kees Hos

Huitema, T. (1982) Lemsteraken van visserman tot jacht, Heureka Weesp

Kamminga, L. (1977) Aspecten van de geschiedenis van de Friese scheepsbouw en scheepvaart in  Jaarboek 1977 van Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer, Sneek, p. 40-69

Kuipers, J. en Koos Rademakers (2007) Van Ambulant tot Zwaluw, de Friese ijzervloot geregistreerd, Stichting Foar de Neiteam en PENN Uitgeverij (zie ook www.skutsjehistorie.nl)

Leeuwenburgh, Theo (1994) Over zeilen en zeilmakers in Tagrijn 1994 nr. 2 en 3

Staalman, G. (1892) Leerboek voor den zeilmaker

Woudt, Klaas (1987) De geschiedenis van een Zaanse familie-onderneming, Uitgeverij Tufton B.V.