Algemene artikelen

relevant voor het varend erfgoed

Brandmerk, scheepsnummer, Europanummer en ENI voor binnenvaartschepen

Op een schip staan verschillende nummers. Met de invoering van de nieuwe binnenvaartwet moeten ook (bepaalde) historische schepen gecertificeerd worden. Dan spelen die nummers een rol, met name de nummers die het eigendom van het schip vastleggen. De nummers zijn ook nuttig om de geschiedenis van een schip te ontrafelen en om hard te maken dat het om een historisch schip gaat, een stuk varend erfgoed. Lees verder 

Waardestellend kader verklaard

Het WaardeStellend Kader (WSK) is een systematische manier om historische vaartuigen te beschrijven. Het boek Erfgoed dat beweegt bevat een schema om die beschrijving te ondersteunen. De terminologie in het boek en het schema zijn complex. Het boek Van doolhof naar doe-boek verklaart die termen en geeft er voorbeelden uit de praktijk bij zodat de beschrijving van je schip wat overzichtelijker is. Het boek is een werkboek: iedere vraag staat beschreven op de linker pagina, de rechterpagina biedt de mogelijkheid de gegevens van je eigen schip op te schrijven.

Financiering varende woonschepen

In 2016 en 2018 hebben de twee banken die hypotheken verstrekten voor varende woonschepen, respectievelijk ING en de Rabobank, deze financiering beëindigd. Ik heb onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een varend woonschip te financieren naast de nog wel bestaande hypotheek van de Rabobank (die je echter verbiedt om te varen). Daarbij kijk ik naar het verleden om inspiratie op te doen voor het heden en de toekomst.

In het eerste hoofdstuk beschrijf ik hoe schepen in het verleden werden gefinancierd. Op basis van de voorbeelden uit het verleden heb ik onderzocht hoe het nu en in de toekomst zou kunnen (tweede hoofdstuk). Let speciaal op het derde hoofdstuk, dat respectievelijk het begrip ‘eigen woning’ en de rol van de notaris belicht. De algemene conclusie is, dat er meer mogelijk is dan je te onderwerpen aan de regels van de Rabobank of af te zien van een varend woonschip. Zo kan het varend erfgoed toch behouden blijven en kunnen jongere generaties een historisch schip kopen. In de bijlagen bespreek ik een groot aantal voorbeelden van financieringen uit het verleden en geef ik een historisch overzicht van scheepshypotheekbanken, een speciaal en Nederlands fenomeen.

De volledige notitie kun je HIER downloaden (pdf, 1,2 MB). De notitie is beveiligd met een wachtwoord. Na overmaking van € 1,- op rekening NL47 SNSB 0913 8582 34 t.n.v. G.L. Snijder onder vermelding van je mailadres ontvang je per mail het wachtwoord om het pdf bestand te openen. Inmiddels is de notitie bijgewerkt met nieuwe informatie (Versie 2) met het zelfde wachtwoord.  

Wie is wie in varend erfgoedland

varend erfgoed spelers2016

Deze publicatie bevat en overzicht van de verschillende organisaties op (mobiel) erfgoedgebied en wat termen. De informatie komt merendeels direct van de websites van de betrokken organisaties. Sommige organisaties zijn inmiddels al weer opgeheven, er zijn sinds de eerste versie van 2012 nieuwe opgericht en andere hebben een andere doelstelling. Waar erg veel onduidelijkheid was is navraag gedaan, soms met succes. Hier en daar het ik wat commentaar toegevoegd. Het document is HIER te downloaden in pdf format (500 kb).