Utopia

Geschiedenis Vier Gebroeders (H1865N)

De Utopia is een oud motorscheepje, verbouwd tot recreatieschip.
De eigenaar gaf aan, dat volgens hem het schip te water was gelaten als de Drie Gebroeders, gebouwd in Leidschendam in 1913.

De haven van Poortugaal met de Vier Gebroeders, waarschijnlijk rond 1920.
De haven van Poortugaal met de Vier Gebroeders, waarschijnlijk rond 1920.

Op grond van de afmetingen van het schip had ik de eerste scheepsmeting al gevonden namelijk Den Haag nummer 1865 met als vervolgmeting R13660N. Het betreft de Vier Gebroeders gebouwd in Leiderdorp in 1914. De meetbrief van meting R13660N die de eigenaar nog had, zij het in zwaar beschadigde staat, bevestigt dat.

De Vier Gebroeders is gebouwd bij de Gebroeders Boot in Leiderdorp en in 1914 te water gelaten. Het schip is na de tewaterlating gemeten in Leiderdorp op 19 juni 1914 met meetnummer H1865N (nummer 1865 van het district ‘s-Gravenhage van de Scheepsmetingsdienst). De afmetingen van het schip zijn 18,75 meter lang, 4,25 meter breed met een laadvermogen van 43,738 ton.

De eigenaar van het schip is Willem den Boer uit Poortugaal (zie hieronder).

De haven van Poortugaal ca. 1930. De Vier Gebroeders met een deklast riet.
De haven van Poortugaal ca. 1930. De Vier Gebroeders met een deklast riet.

De hermeting van het schip, waarvan je de gehavende meetbrief nog hebt, is meting R13660N. De maten zijn iets gewijzigd: 18,80 meter lang, 4,26 meter breed en 39,621 ton laadvermogen bij een maximale inzinking van 1,34 meter. De meting is in Poortugaal uitgevoerd op 21 oktober 1942. De aanleiding is mogelijk dat er een nieuwe motor is geplaatst, maar dat is niet aangetekend.
Het schip staat inmiddels op naam van W. en A. den Boer uit Poortugaal (Willem en Arie, zonen van Willem den Boer).

De haven van Poortugaal in 1951 met de Vier Gebroeders.
De haven van Poortugaal in 1951 met de Vier Gebroeders.

In 1954 wordt het schip ingeschreven bij het Kadaster in Rotterdam met als brandmerk 8737 B Rott 1954.
Later wordt de naam gewijzigd in Voorwaarts 2, maar gegevens daarover zijn niet voorhanden bij de scheepsmetingen. Daarover zou het kadaster uitkomst moeten bieden.

De eerste eigenaar Willem den Boer is als vijfde kind geboren in Pernis op 28 augustus 1845. Zijn vader is Andries den Boer, zijn moeder Adriaantje Groen. Drie jaar na zijn geboorte overlijdt zijn moeder. Zijn vader hertrouwt een jaar later in 1849 en er komen nog zes kinderen bij. Drie van de elf kinderen overlijden heel jong.

Vier Gebroeders in de haven van Poortugaal, datum onbekend.
Vier Gebroeders in de haven van Poortugaal, datum onbekend.

Willem trouwt in 1870 met Maaike Adriana van Dieijen (2/8/1849-4/11/1929) en zij krijgen veertien kinderen waarvan er drie jong overlijden.
De kinderen zijn Geertrui (1871), Andries (1872), Adriaantje (1874), Neeltje (1876, overlijdt jong), Willem (1878), Neeltje (1880), Jan (1881, overlijdt in 1882), Anna (1883), Huibrecht (1885), Adriana (1886), Arie (1888), Lodewijk (1889, overlijdt in 1892), Maaike Adriana (1892) en Teuntje (1894).

Willem vaart met een motorscheepje van 16,40 meter lang en 3,25 meter breed. Dit schip, ook de Vier Gebroeders geheten, is in 1909 in Vlaardingen gebouwd en heeft een waterverplaatsing van 27 ton en een 10 pk motor. Het schip is in 1909 gemeten met meetnummer D2201N (district Dordrecht van de Scheepsmetingsdienst).
Ten tijde dat zijn nieuwe schip de Vier Gebroeders wordt gebouwd leven de vier broeders, de zonen Andries, Willem, Huibrecht en Arie, nog. Kort na de tewaterlating overlijdt Andries, die politieagent was geworden. Vader Willem overlijdt op 11 december 1923, zijn vrouw Maaike Adriana van Dieijen overlijdt zes jaar later.

Rotterdamsch Nieuwsblad 23 juni 1914
Rotterdamsch Nieuwsblad 23 juni 1914

Willem en Arie worden schipper en nemen het schip over van hun vader. Arie is degene die vaart. Broer Willem overlijdt in 1944, Arie overlijdt in 1970.
De familie Den Boer vaart een van de beurt- en vrachtschepen uit de Poortugaalse haven. De ander schippers waren W. van Dieijen (familie dus), G. Romeijn en A. Visser. Op vrije dagen gingen sommige schippers pleziertochtjes maken met passagiers zoals (zie foto) A. Visser met een groep Poortugaalse S.D.A.P.-ers in 1935. Arie maakte ook van dergelijke tochten bijvoorbeeld naar Hoek van Holland. Als Arie den Boer vracht voer was dat voornamelijk stro en bieten maar ook wel aardbeien, veel op Hoek van Holland. Tijdens de watersnoodramp van 1953 heeft hij ook nog mensen en vee gered. Arie trouwt op 29 juli 1920 in Hoogvliet met Jannetje Kruithof en zij krijgen vier kinderen, Maaike Adriana,  Cornelia, Geertruida en Jaap.