Droge kost voor natte geschiedenis

Droge kost voorkantABC voor scheepshistorisch onderzoek met 11 uitgewerkte voorbeelden.
Ontrafel de geschiedenis van schip, werf, schipper en vracht.

Wat vertelt het Kadaster me over mijn schip? Kan ik wat lezen uit het Europanummer? Wat betekent dat rare nummer op de zijkant van mijn schip? Waar komt die schippersfamilie vandaan? Wat vervoerde mijn schip? Zijn er nog werfarchieven?
Als het om moderne schepen gaat is het antwoord snel te vinden. Gewoon de schipper vragen. Gaat het om een historisch bedrijfsvaartuig, een schip dat minstens vijftig jaar oud is, dan is er meer inspanning nodig om die vragen te beantwoorden en soms is het antwoord niet te vinden. Wat niet betekent dat de speurtocht geen resultaten oplevert en niet interessant kan zijn.
De resultaten van de speurtocht brengen de geschiedenis van een schip tot leven en dat kan dan weer helpen bij de eventuele restauratie van het schip.
Dit boek geeft in het eerste deel een ABC voor die zoektocht en in het tweede deel een aantal voorbeelden van zo’n zoektocht met de nadruk op het vinden van de gegevens, de interpretatie en onzekerheden. Verder staan er nuttige lijsten in zoals de districten van de Scheepsmetingsdienst, de Kadaster kantoren en een uitgebreide bibliografie.

De afgelopen tien jaar is er meer belangstelling gekomen voor het mobiele erfgoed, de vervoersmiddelen over rails, over land, door de lucht en over het water, zeker van de kant van de overheid. De Open Monumentendag 2014 stond in het teken van het vervoer en ter gelegenheid daarvan is het boekje Op Reis uitgegeven over het mobiele erfgoed. Verder is er een Nationaal Register Mobiel Erfgoed opgezet en er is, naar analogie van de (onroerende) monumenten een stramien gemaakt om de gegevens op te schrijven, het Waardestellend Kader (WSK). Op het tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed is de website Toonbeelden gepresenteerd over mobiel erfgoed.
In het WSK worden veel vragen gesteld over het object (in dit geval een schip) en de gegevens om die vragen te beantwoorden zijn ergens te vinden. Dit boek helpt bij die zoektocht. Daarna kunt u het stramien invullen dat u hier als spreadsheet vindt.

ISBN 978-90-814366-3-2       138 pagina’s in kleur, 128 illustraties, afmetingen 15 bij 23 cm. Prijs € 23,95. Voor bestelinformatie en de verzendkosten zie Bestellen.