Publicaties van George Snijder

Bijgaande lijst omvat boeken, artikelen en series. Daarnaast heb ik een groot aantal artikelen geschreven in de Bokkepoot, uitgave van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. De (bijna) volledige lijst is hier te downloaden (356 kb).

Schippers van een gedempte haven, scheepvaart van ‘s Gravenmoer 1800-1950, De geschiedenis van de scheepvaart, haven, werf, schippers en schepen van een klein dorp met een grote invloed op de binnenvaart. Uitgeverij Aeolus, 2009

De maat genomen Varend erfgoed in de liggers van de Scheepsmetingsdienst; Achtergrond van de scheepsmetingen en een praktische handleiding voor de meetgegevens, Uitgeverij Aeolus, 2013, herzien 2016

Droge kost voor natte geschiedenis, ABC voor scheepshistorisch onderzoek met uitgewerte voorbeelden, Uitgeverij Aeolus, 2014, herzien 2016

Knaolster scheepsbouw, de scheepswerven van Stadskanaal en Musselkanaal 1880-1930, reisgids voor de scheepswerven van het Stadskanaal, Uitgeverij Aeolus, 2015

Scheepsbouw in Meppel, Geschiedenis van de werven en de scheepstimmerlui met een aantal nog varende schepen, Uitgeverij Aeolus, 2015

Baquet de Charleroi, Geschiedenis van dit Belgische schip, het kanaal, de voortbeweging, het leven er op en wat er nog van over is (weinig), Uitgeverij Aeolus, 2016

Een alfabet vol, met meer dan 100 saladerecepten, Uitgeverij Aeolus, 2019

Geschiedenis van een Friesche tjalk, van werken tot wonen 1902-2019. Geschiedenis van de Friese tjalk Aeolus, Uitgeverij Aeolus, 2019

Suikervrij, 101 recepten zonder suiker en ook nog eens gluten vrij, Uitgeverij Aeolus, 2020.

Uit de brand(merken), Kadastergegevens voor scheepshistorisch onderzoek, Uitgeverij Aeolus, 2021

Van doolhof naar doeboek, Waardestellend kader voor varend erfgoed, Uitgeverij Aeolus, 2022

corona knollen koken, Uitgeverij Aeolus, 2023

Kat onder de dekens, herinneringen van een Rotterdamse jongen aan de hand van foto’s, Uitgeverij Aeolus, 2023

Geschiedenis van een wolscheepje, Bergmann’s Heen en Weer V, geschiedenis van de Jillis, Uitgeverij Aeolus, 2023

Geschiedenis van de baquet de Charleroi, zesdelige serie in Bokkepoot 175 t/m 181 (2006-2007) uitgave van de LVBHB (22 Mb), zie ook Baquet de Charleroi.

De faam van de Waspikse kont  in Venster op Waalwijk, een historische canon in dertig verhalen, uitgave Gemeente Waalwijk, 2010 (1,2 Mb).

Werkpaard van het water in Op reis, uitgave Stichting Open Monumentendag t.g.v. Open Monumentendag 2014 (840 Kb).

Vrachtvaartvariatie in Op reis, uitgave Stichting Open Monumentendag t.g.v. Open Monumentendag 2014.

Scheepsmetingen ontsloten, vele handen maken licht werk in Spiegel der zeilvaart 35e jaargang nr. 4, mei 2011

Holland’s barge records go digital in Blue Flag bi-monthly journal of DBA, March 2011, issue 87

Soms zit het mee, de geschiedenis van een Wilnisse aak in Bokkepoot 202 t/m 206 (2011-2012) (5 Mb)

Bouw van een tjalkje in 1903, geschiedenis van de Friese tjalk Albertha/Aeolus in Bokkepoot 211 t/m 214 (2013-2014)

Self-directed workteams in facility management
Does it pay? Assessment of the implementation of self-directe workteams with the Ministry of Economic Affairs (May 1995). Afstudeerscriptie voor de Master of Business study aan de Kingston Business School (UK).
Onderzoek naar de mogelijke toepassing van zelfsturende teams bij het facilitaire bedrijf van het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag
De inhoudsopgave en samenvatting zijn hier te downloaden. Het rapport is op aanvraag verkrijgbaar als pdf bestand.

Kerndoelen
Een paar aantekeningen over diensten, kwaliteit en marketing (april 1998).
Beschrijving van de kerndoelen van de directie Interne Zaken, het facilitaire bedrijf van het Ministerie van Economische Zaken. De inhoudsopgave en de samenvatting zijn hier te downloaden. Het rapport is op aanvraag verkrijgbaar als pdf bestand.

Het kantoor van morgen voor het werk van morgen
Kantoorinnocatie en huisvestingsscenario’s voor het (kern)minsterie van Economische Zaken (april 1999).
One cannot do tomorrow’s work in yesterday’s office; voorvloeiend uit de proef bij het facilitaire bedrijf van het Ministerie van Economische Zaken verkent dit rapport de mogelijkheden voor het toepassen van kantoorinnovatie bij het gehele (kern)ministerie in Den Haag. De inhoudsopgave en de samenvatting zijn hier te downloaden. Het rapport is op aanvraag verkrijgbaar als pdf bestand.

Geen plek voor de foto van de hond
Verslag van de kantoorinnocatie pilot ‘Wisselwerkplekken’ (september 1998).
Evaluatierapport van de proef met kantoorinnovatie (‘wisselwerkplekken’) uitgevoerd bij het facilitaire bedrijf van het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Flexibilisering van de arbeid vraagt om flexibilisering van de werkplek. Deze pilot is, na de toepassing van kantoorinnovatie bij Interpolis in Tilburg en de Directie Noord van de Rijksgebouwendienst in Haarlem in Nederland het derde project op het gebied van ‘flexplekken’. De inhoudsopgave en de samenvatting zijn hier te downloaden. Het rapport is op aanvraag verkrijgbaar als pdf bestand.

IZ in 2010
Scenario’s voor facilitaire strategie (oktober 1998).
Lange termijn visie op de strategie van de facilitaire dienst van het Ministerie van Economische Zaken. Er worden op vier gebieden( producten en diensten, uitvoering, organisatie en personeel) strategieën ontwikkeld en gebaseerd daarop drie scenario’s.
De inhoudsopgave en de samenvatting zijn hier te downloaden. Het rapport is op aanvraag verkrijgbaar als pdf bestand.